miasto

rodzaj obiektu

województwo

( zaawansowane )

login
hasło  
( załóż konto )

Województwa


Oferty z wybranego województwa

provinces

Pogoda


Kliknij na mapę i zobacz jaka będzie pogoda

Polecamy


Lista ofert promowanych

Reklamy


page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron
TOPLISTA - RANKING STRON WWW

Regulamin


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Nietupski
z siedzibą 19-200 Grajewo, Os. Południe 28A/3, adres e-mail: wakacyjnenoclegi@gmail.com , tel. 666 467 764, zwany dalej ?Administratorem?,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodwakacyjnenoclegi@gmail.com lub osobiście w siedzibie Administratora,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu - gdy wyrazi Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania co oznacza iż ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz księgowości wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,
8. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: iodwakacyjnenoclegi@gmail.com

Administrator Danych Osobowych
Regulamin serwisu WakacyjneNoclegi.pl z dnia 11 kwietnia 2009 r.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny WakacyjneNoclegi.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

1. Charakter i cele witryny WakacyjneNoclegi.pl

Witryna WakacyjneNoclegi.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce i zagranicy.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Osoba, która pragnie dodać do bazy WakacyjneNoclegi.pl swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Użytkowników podczas korzystania z witryny WakacyjneNoclegi.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie WakacyjneNoclegi.pl:

- zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,

- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis WakacyjneNoclegi.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz się, aby wydawca witryny WakacyjneNoclegi.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie WakacyjneNoclegi.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę WakacyjneNoclegi.pl taką jaka jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności wydawca witryny:

- nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

- nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie WakacyjneNoclegi.pl oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W witrynie WakacyjneNoclegi.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Promocja bezpłatnej prezentacji ofert noclegowych Użytkowników

W czasie trwania promocji nowo dodane do bazy serwisu WakacyjneNoclegi.pl oferty obiektów noclegowych, będą wstępnie bezpłatnie prezentowane przez czas 92 dni, licząc od dnia aktywowania swojego konta przez nowego Użytkownika. Pomimo ustalenia czasu bezpłatnej prezentacji 92 dni (widocznego w profilu Użytkownika i codziennie aktualizowanego), wydawca serwisu zastrzega sobie prawo wydłużenia tego czasu w każdej chwili bez podania przyczyny i powiadomienia. W przypadku zakończenia promocji i przekształcenia serwisu bezpłatnego w serwis płatny, każdy z zarejestrowanych Użytkowników otrzyma stosowne powiadomienie mailowe, wysłane odpowiednio wcześniej na adres mailowy podany podczas rejestracji.

10. Dodatkowe wyróżnienie ofert noclegowych Użytkowników jako "Polecanych"

Użytkownicy serwisu mogą skorzystać z dodatkowego wyróżnienia swojej oferty noclegowej. Dodatkowe wyróżnienie polega na prezentowaniu ich oferty na stronie głównej serwisu (z lewej strony witryny pod mapką województw) i na każdej jego podstronie (z lewej strony witryny pod mapką województw) jako "Polecanej". Ponadto oferta noclegowa Użytkownika będzie prezentowana jako "Polecana" w kategorii obiektu noclegowego, miejscowości, regionie i województwie, co spowoduje jej wyświetlanie jako jednej z pierwszych ofert na liście. Czas dodatkowego wyróżnienia oferty jest indywidualnie ustalany, a warunkiem z jego skorzystania może być, np.:
- umieszczenie na własnej stronie internetowej Użytkownika linku do strony www.wakacyjnenoclegi.pl;
- wykupienie linku na jakiejś innej stronie internetowej choćby za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro;
- inna propozycja Użytkownika.

Strona internetowa, na której ma zostać umieszczony link z odpowiednim anchor tekstem do serwisu WakacyjneNoclegi.pl, wymaga wcześniejszej akceptacji przez wydawcę serwisu.
Użytkownik korzystający z dodatkowego wyróżnienia, zobowiązuje się prezentować link prowadzący do strony serwisu przez czas indywidualnie ustalony.

W przypadku usunięcia linku prowadzącego do serwisu WakacyjneNoclegi.pl z własnej witryny Użytkownika lub wykupionego przez niego na innej stronie internetowej, zobowiązuje się on powiadomić o tym natychmiast wydawcę serwisu. Wówczas czas dodatkowego wyróżnienia oferty noclegowej jako "Polecanej" może zostać odpowiednio skrócony lub zakończony.
Natomiast w przypadku stwierdzenia przez wydawcę serwisu WakacyjneNoclegi.pl, że link prowadzący do strony serwisu został usunięty z danej strony internetowej bez powiadomienia o tym, dodatkowe wyróżnienie oferty noclegowej jako "Polecanej" może zostać natychmiast zakończone. Ponadto w szczególnych przypadkach może zostać zakończony czas bezpłatnej prezentacji oferty noclegowej na łamach serwisu.

11. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

12. Zmiany regulaminu korzystania z witryny WakacyjneNoclegi.pl

Zgadzasz się, że wydawca serwisu WakacyjneNoclegi.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania Użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.


Nad morzem noclegi


Chałupy
Chłapowo
Darłowo
Darłówko
Dąbki
Dziwnów
Dźwirzyno
Gdańsk
Gdynia
Hel
Jantar
Jarosławiec
Jastarnia
Jastrzębia Góra
Karwia
Kąty Rybackie
Kołobrzeg
Kopalino
Koszalin
Krynica Morska
Łeba
Mielno
Międzywodzie
Międzyzdroje
Mrzeżyno
Niechorze
Ostrowo
Pobierowo
Poddąbie
Puck
Rewal
Rowy
Sarbinowo
Sopot
Stegna
Szczecin
Sztutowo
Świnoujście
Ustka
Ustronie Morskie
Wejherowo
Władysławowo

W mieście noclegi


Białystok
Bielsko Biała
Brzeziny
Busko-Zdrój
Bydgoszcz
Bytom
Chłapowo
Chorzów
Ciechocinek
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Jastrzębie Zdrój
Jaworzno
Katowice
Kędzierzyn Koźle
Kielce
Koszalin
Kraków
Lublin
Łódź
Nałęczów
Olsztyn
Opole
Poznań
Przysucha
Racibórz
Radom
Ruda Śląska
Rzeszów
Sopot
Supraśl
Suwałki
Warszawa
Wrocław
Sosnowiec
Susiec
Szczecin
Zabrze
Zielona Góra

W górach noclegi


Białka Tatrzańska
Biały Dunajec
Bukowina Tatrzańska
Cisna
Gorlice
Iwonicz Zdrój
Karpacz
Kluszkowce
Koninki
Kościelisko
Kowary
Kraków
Krośnica
Krynica Zdrój
Kudowa Zdrój
Lipnica
Międzybrodzie Bialskie
Międzygórze
Murzasichle
Muszyna
Niedzica
Piwniczna Zdrój
Rabka Zdrój
Sieniawa
Szczawnica
Szczyrk
Szklarska Poręba
Ustroń
Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Górne
Wadowice
Wetlina
Wisła
Zakopane
Zawóz
Ząb
Zubrzyca Górna

Na mazurach noclegi


Augustów
Barczewo
Biebrza
Biskupiec
Bogaczewo
Borowski Las
Bryzgiel
Dolistowo Stare
Ełk
Frombork
Giżycko
Gołdap
Grabowo
Grajewo
Iława
Jeleniewo
Kętrzyn
Kruklanki
Lidzbark Warmiński
Majdy
Mikołajki
Morąg
Mrągowo
Nidzica
Nowa Kaletka
Olecko
Olsztyn
Olsztynek
Orzysz
Ostróda
Pasym
Pisz
Reszel
Ruciane-Nida
Rutka Tartak
Rybczyzna
Ryn
Sejny
Spychowo
Supraśl
Suwałki
Szczytno
Węgorzewo
Zawady Oleckie
Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych w serwisie jest zabronione.
© Wszelkie prawa zastrzeżone WakacyjneNoclegi.pl 2008.


Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej